LA

Marek Rannala, Raul Kalvo ja Tõnis Savi asutasid Liikuvusagentuuri 2021. See samm oli loogiline jätk senistele ühistele töödele ja vastus vajadusele avalikku ruumi ja liikuvust terviklikult käsitleva kompetentsi järele. Kombinatsioon teedeinseneeria, arhitektuuri, linnaplaneerimise ja analüütika kompetentsidest on võimaldanud läbi viia töid alates strateegiliste dokumentide ja metoodikate koostamisest kuni planeeringu ja tänava tasandi analüüside ja lahendusteni. Märkimisväärne osa töödest on seotud ettekannete, töötubade ja koolitustega.

Klientideks on säästva liikuvuse ja ruumilise planeerimisega tegelejad: avalik sektor nii riigi kui omavalitsuste tasandil, erasektoris enamasti kinnisvaraarendajad ja mittetulundussektoris nii omavalitsusi ühendavad kui ka säästva arengu edendamisega tegelevad ühingud

Tehtud tööde spekter on lai, alates strateegiliste dokumentide ja metoodikate koostamisest kuni tänava ja planeeringu tasandi analüüside ja lahendusteni. Märkimisväärne osa töödest on seotud ettekannete, töötubade ja koolitustega.